Ranking grupos
  • 1. Kara 23 Mem:4 Mestre: Boruto
  • 2. Akatsuki 16 Mem:4 Mestre: Pain
  • 3. Nova Genesis 15 Mem:4 Mestre: Kira
  • 4. Cla Uzumaki 12 Mem:3 Mestre: Shikaku
  • 5. Taka 11 Mem:4 Mestre: Kisame
[+] lista completa
players
Logo Kaizoku