Ranking grupos
  • 1. Kara 9 Mem:4 Mestre: Madara
  • 2. Akuma Satsujin 8 Mem:4 Mestre: Davyjones
  • 3. Akatsuki 7 Mem:4 Mestre: Pain
  • 4. Otogakure 5 Mem:1 Mestre: Saaoganie
  • 5. Cla Uzumaki 5 Mem:3 Mestre: Shikaku
[+] lista completa
players
Logo Kaizoku